• 1 Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές,
    η προκατάληψη όμως ναι.
  • 3 Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου.

    Albert Camus (1913-1960), Γάλλος Συγγραφέας (Νόμπελ 1957)
  • 2 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 4 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 5 Για κάθε άνθρωπο που παραπατά ή χάνει τον δρόμο του, υπάρχει ένα χέρι να τον σηκώσει και να τον στηρίξει ώστε να ξαναβρεί την ρότα του.
Εκτύπωση
PDF

1? ?????????? ???????????? ?????????

???? 02/04/2011 ???????????????? ??? ???? ??? ???????? ??????? ?? ???? ?? ??? ? ?? ?????????? ??? ????????????? ??? ???? ??? ?? ??????????? ??? ??? ???????? ??????? ?? ??? ????????? ?? ?????????????? ?????? ? ?? ?????????? ?? ???????? ??????. ? ?????????????? ?????????? ???????? ?? ? ?????????? ???????? ?? ???????? ???? ?? ???????????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???????.

?????? ?????? ??? ???????? ???? ? ????????? ??????? ?? ??? ????? ???????? ??? ??????????????? ?????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ???? ??? ?????????? ???????? ?? ????? ??? ????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ??? ????????????? ??? ?????? ?? ??????????? ??? ???? ??? ?????????. ? ????????? ???????, ? ??????? ????????? ??? ?????????? ????????? ?????? ?? ??? ??????? ???????????? ?? ??????? ???????, ???????? ??? ????????.

??????????? ????????:
????????????? ????????,?????????,MSc
www.therapy-center.gr

???????? ??????? ??????,??????????? ?????????????,?Sc
www.dietsecrets.gr

???????? ?????????????, ?????????
????? ?????? 1, ??? ??????, 17123, 2109314018, consulting@therapy-center.gr