• 1 Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές,
    η προκατάληψη όμως ναι.
  • 3 Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου.

    Albert Camus (1913-1960), Γάλλος Συγγραφέας (Νόμπελ 1957)
  • 2 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 4 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 5 Για κάθε άνθρωπο που παραπατά ή χάνει τον δρόμο του, υπάρχει ένα χέρι να τον σηκώσει και να τον στηρίξει ώστε να ξαναβρεί την ρότα του.
Εκτύπωση
PDF

????? ????????? ???????????-?????????????

????? ??? ??? ?? ?????? ???????? ??? ???????? ???? ??????????? ????? ? ????? ??? ? ?????? ??? ?? ???????????? ??? ?????? ???? ?? ???????? ??? ?????????? ??? ?? ??? ??????? ??? ???? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ????????? ????? ? ??????? ??? ????????????, ?? ???????? ????????? ??? ? ??????? ??? ????????????? ??? ??????? ???? ??? ???????? ??? ???????? ????.

??????, ?? ???? ????????? ??????????? ?????? ?? ????????? ??????? ??????? ???? ?? ?????????????? ??????, ?? ??????????? ??????????, ?? ????? ???????? ??? ?? ??????????? ?????????, ? ?????????????? ????????? ?.?

?? ??? ????? ???????? ??? ????????? ????????? ?? ??????? ?? ??????????, ?? ???????? ??? ?? ???????????? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ?????? ??? ??????.

 

?? ??????????? ??? ?????? ????????? ?? ?????????? ??? ????????, ????????????????? 1 ???? ??? ????, ???????? 2 ???? ??? ? ????? ??? ??? ???????????? ??????? ??????????? ??? ?????????????.

?????? ??????????: 20 ????/?????????

???????? ?????????????, ?????????
????? ?????? 1, ??? ??????, 17123, 2109314018, consulting@therapy-center.gr