• 1 Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές,
    η προκατάληψη όμως ναι.
  • 3 Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου.

    Albert Camus (1913-1960), Γάλλος Συγγραφέας (Νόμπελ 1957)
  • 2 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 4 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 5 Για κάθε άνθρωπο που παραπατά ή χάνει τον δρόμο του, υπάρχει ένα χέρι να τον σηκώσει και να τον στηρίξει ώστε να ξαναβρεί την ρότα του.
Εκτύπωση
PDF

?????????? ?????-???????? ?????????

??????????? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ???? ????????? ???? ?????????????? ??? ??? ???? ????? ?????????? ?????????.

?? ?????? ??????????? ????? ????? ?? ????? ?????? ??? ????????? ??????? ?? ?? ?? ????? ?? ?????, ??? ?????? ?? ????????? ??????????? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ??? ????????? ?? ??? ????? ???? ???. ??????, ???? ??? ??? ????? ?????????? ????????, ???????? ???? ??? ????????? ??????? ?? ????? ??? ?????????? ???????? ??? ????????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ???????? ???.

???? ????? ?????? ???????????????? ??? ????? ?? ?????????? ???????????:

-?? ????? ?????;

-????? ??? ????? ?????

-?? ????? ???? ??????????

-?? ????? ???? ???????

-???????? ?????????

 

? ?????????  ??????? 2 ????, ???? ??? ????? ??? ?? ???????????????? ???????? ??? ??? ??????? ??? ?? ???????? ???????? ?????????.

?????? ??????????: 25 ????

???? ?????: 19.00-21.00

???????? ?????????????, ?????????
????? ?????? 1, ??? ??????, 17123, 2109314018, consulting@therapy-center.gr