• 1 Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές,
    η προκατάληψη όμως ναι.
  • 3 Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου.

    Albert Camus (1913-1960), Γάλλος Συγγραφέας (Νόμπελ 1957)
  • 2 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 4 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 5 Για κάθε άνθρωπο που παραπατά ή χάνει τον δρόμο του, υπάρχει ένα χέρι να τον σηκώσει και να τον στηρίξει ώστε να ξαναβρεί την ρότα του.
Εκτύπωση
PDF

?????????? ???????????? ??? ??????????? ??????: ? ????? ?? ???????? ?????????? ??? ??????

?? ????????? ???? ???????? ??? ?????????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ??? ??????????? ?????? ??? ????? ??? ???????? ???? ???? ??????? ?? ???? ??????? ?? ???????????? ??? ????????? ??? ????? ????????.

???? ?? ??? ??????? ??????? ????????? ??? ????????????, ?? ????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??????????? ??? ?????? ? ??????????? ??? ?????? ???. ??? ????????????, ? ????? ?? ???????????? ?????? ??????? ??:

- ?? ???????? ????? ??? ??? ??????; ?? ???????????? ????????;

-???????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ??????

-???????? ?????????????

- ????????? ?????????? ???????? ????

- ? ?????????? ??? ???????

- ????????? ?????? ??? ??????????????

?? ????????? ?? ??????????????? ?? ?????? 4-6 ?????? ??? ??????????? ??? 3 ??????????? ????????? ??? ????.

???????????: 13/12, 10/01, 24/01

???: 19.00-21.00

?????? ??????????: 60 ???? (??? ??? ????? ???????????)

???????? ?????????????, ?????????
????? ?????? 1, ??? ??????, 17123, 2109314018, consulting@therapy-center.gr