Εκτύπωση

Γονείς και μαθησιακές δυσκολίες

Είναι αλήθεια ότι η αναγνώριση και η αποδοχή μιας δυσκολίας που σχετίζεται με το παιδί, αποτελεί για τους γονείς μια πρόκληση. Αρκεί όμως να συνειδητοποιήσουν ότι η δική τους στάση και συμπεριφορά είναι εκείνη που θα διαδραματίσει καθοσριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας υγειούς προσωπικότητας του παιδιού, με υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό. Η φροντίδα και η στήριξη που μπορεί να δοθούν σε ένα παιδί αποτελούν τα σημαντικότερα εφόδια για την ζωή του.

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων σχετικά με θέματα που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες είναι:

  • να ενημερωθούν σχετικά με την φύση των μαθησιακών δυσκολιών 
  • να στηριχθούν συναισθηματικά
  • να αναγνωρίσουν το θετικό γονεϊκό τους ρόλο
  • να κατανοήσουν το δυναμικό των παιδιών τους αλλά και τις δυσκολίες που τα ίδια αντιμετωπίζουν
  • να διδαχθούν τεχνικές αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού τους
  • να βελτιώσουν την αλληλεπίδρασή τους με το παιδί τους 
  • να οργανώσουν την καθημερινότητα με τρόπο βοηθητικό τόσο για το παιδί όσο και για τους ίδιους
  • να βοηθήσουν το παιδί τους να ωριμάσει συναισθηματικά και γνωστικά

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι αρρώστια.