• 1 Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές,
    η προκατάληψη όμως ναι.
  • 3 Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου.

    Albert Camus (1913-1960), Γάλλος Συγγραφέας (Νόμπελ 1957)
  • 2 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 4 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 5 Για κάθε άνθρωπο που παραπατά ή χάνει τον δρόμο του, υπάρχει ένα χέρι να τον σηκώσει και να τον στηρίξει ώστε να ξαναβρεί την ρότα του.
Εκτύπωση
PDF

Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση οικογένειας

Το οικογενειακό πλαίσιο αποτελεί τη βασική πηγή φροντίδας και υποστήριξης για την ζωή κάθε ανθρώπου. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα μέλη μιας οικογένειας αδυνατούν να εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική επικοινωνία μεταξύ τους και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για ποικίλους λόγους, όπως λόγω εμφάνισης ενός σοβαρού προβλήματος σωματικής ή ψυχικής υγείας σε κάποιο μέλος , λόγω σημαντικών ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής (διαζύγιο, απώλεια εργασίας, συνταξιοδότηση, ενηλικίωση τέκνων, γάμος τέκνου και εγκατάλειψη της πατρικής εστίας). Για κάποιες οικογένειες οι νέες απαιτήσεις αποδεικνύεται ότι ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.    
Η συμπεριφορική θεραπεία οικογένειας, επιδιώκει την εκπαίδευσή των μελών της οικογένειας σε σοβαρά ελλείμματα δεξιοτήτων                         επικοινωνίας και βοηθά τις οικογένειες να επιδιώκουν περισσότερο απoτελεσματική επίλυση των πρoβλημάτων τους και επίτευξη των         στόχων τους μέσα από την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων τους.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
H συμπεριφορική θεραπεία οικογένειας αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση πλήθους ψυχικών διαταραχών, όπως ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών, κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής και σχιζoφρένειας.
Πολλές από αυτές τις καταστάσεις είναι συνδεδεμένες με παρατεταμένο στρες στην οικογένεια και γι’ αυτό το λόγο κάθε παρέμβαση που μπορεί να ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα της οικογένειας στην επίλυση προβλήματος, μπορεί να μειώσει το stress και ως εκ τούτου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της οικογένειας. Mερικές καταστάσεις όπως η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες στο stress της οικογένειας. Ο αποτελεσματικός χειρισμός της έντασης, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την πορεία της νόσου και να μειώσει την τάση για υποτροπές, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενούς.

  
 Μια οικογένεια που δεν επικοινωνεί ελεύθερα, αδυνατεί να επιλύσει αποτελεσματικά τα πρoβλήματά της.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ψυχολόγος
Αγίας Σοφίας 1, Νέα Σμύρνη, 17123, 2109314018, consulting@therapy-center.gr