• 1 Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές,
    η προκατάληψη όμως ναι.
  • 3 Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου.

    Albert Camus (1913-1960), Γάλλος Συγγραφέας (Νόμπελ 1957)
  • 2 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 4 Δεν υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι, παρά μόνο «προβληματικές ματιές» που ρίχνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους και στους γύρω τους.
  • 5 Για κάθε άνθρωπο που παραπατά ή χάνει τον δρόμο του, υπάρχει ένα χέρι να τον σηκώσει και να τον στηρίξει ώστε να ξαναβρεί την ρότα του.
Εκτύπωση
PDF

? ?????????? ??? ???????

??? ??? ?? ?????????????? ??? ???????????????? ??????????? ????? ? ??????. ?? ???????? ???????? ??? ????????? ??? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????????? ???? ??????? ???????? ?? ????????. ??? ????? ????, ????????????? ??? ????? ?????? ??? ???????, ?? ??????? ?????? ????????? ??????? ??? "??? ?????? ?????" ?? ??? ????? ????????? ?? ????????.

?? ?????? ??? Portia Nelson "??????? ??? ????? ??? ????? ???" ?????????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??? ??????? ???? ?? ?????????????.

???????? 1

???????? ??? ?????.
??????? ??? ????? ????? ??????? ???.
????? ????.
???????, ????? ????????
??? ????? ???.
??? ??????? ??? ??? ??? ?? ??? ???. 

???????? 2
???????? ???? ???? ?????.
??????? ??? ????? ????? ??????? ???.
???? ??? ??? ?? ?????.
????????? ????.
??? ????? ?? ??????? ??? ????? ??? ???? ??????.
???? ??? ????? ???.
???? ??? ??????? ???? ????? ??? ?? ??? ???. 

???????? 3
???????? ???? ???? ?????.
??????? ??? ????? ????? ??????? ???.
?? ?????.
???? ????? ????, ???? ????? ????????.
???? ?? ????? ??? ????? ???????.
???? ??? ?????????.
??? ?????.
?????? ??? ??????. 

???????? 4
???????? ???? ???? ?????.
??????? ??? ????? ????? ??????? ???.
??? ??????????. 

???????? 5
???????? ?? ???? ???? ?????. 

???????? ?????????????, ?????????
????? ?????? 1, ??? ??????, 17123, 2109314018, consulting@therapy-center.gr